Vill du växa som nyföretagare?
Mentorprogrammet ger dig möjligheter till utveckling.

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket.

Mentorskap

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och som person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis äldre) person på ideell basis delar med sig av sin kompetens, erfarenhet, tid och nätverk till en adept, en person som eftersträvar personlig utveckling.

NyföretagarCentrum Nords mentorprogram

I NyföretagarCentrums mentorprogram följs adept och mentor åt under ett års tid (oktober – juni). Under denna period får adepten – den nya företagaren kostnadsfritt någon att utmana sin affärsidé med, hjälp att hitta lösningar på svårigheter och stöd i företagets utveckling framåt.

I slutet av mentorperioden nomineras och utses Årets Mentor i Norrbotten. Prisceremonin genomförs på landshövdingens residens och priset utdelas av Norrbottens landshövding Lotta Finsstorp. 

Uppstart & gemensamma nätverksträffar

Mentorprogrammet startar upp i oktober då hela nätverket, samtliga mentorer och adepter, träffas för en introduktion till programmet. Mentor och adept planerar sedan på egen hand era löpande träffar framåt det kommande mentoråret (ca en gång per månad). 

Vid 2 – 3 tillfällen under mentoråret träffas hela mentornätverket för gemensamma nätverksträffar. Vid dessa tillfällen samlas adepter och mentorer under ett aktuellt tema med inbjudna företagare som gästföreläsare. De gemensamma träffarna är ett tillfälle att inspireras, utbyta erfarenheter och utvidga sitt affärsnätverk.

Anmäl ditt intresse nu!

Du anmäler ditt intresse genom att skicka oss en intresseanmälan. Vi gör sedan allt vi kan för att matcha adept och mentor som på bästa sätt kan bidra i det nya företagets utveckling framåt. Vi har ett begränsat antal mentorpar varje år. Alla som ansöker kan tyvärr inte alltid erbjudas plats. 

Nästa omgång i Mentorprogrammet startar upp i oktober 2023. Vi planerar att tillsätta deltagarna under september.

Ny företagare – Anmäl ditt intresse att vara med i NyföretagarCentrum Nords mentorprogram 2023/2024 här.

Mentor – Anmäl ditt intresse att vara mentor i NyföretagarCentrum Nords Mentorprogram 2023/2024 här.

Vill du veta mera?

Skriv till oss på nord@nyforetagarcentrum.se eller kontakta din rådgivare för mer information >>

Mentorprogrammet är del av det nationella programmet Mentor Eget Företag som drivs av NyföretagarCentrum Sverige på uppdrag av Tillväxtverket. Läs mer om Mentor Eget Företag här >>

Våra mentorer

Våra adepter