Mentorskap

Vill du växa som nyföretagare?
Mentorprogrammet ger dig möjligheter till utveckling. 

 

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart.

I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket.

Mentorskap

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och som person.

Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis äldre) person på ideell basis delar med sig av sin kompetens, erfarenhet, tid och nätverk till en adept, en person som eftersträvar personlig utveckling. 

NyföretagarCentrum Nords Mentorprogram

I NyföretagarCentrums mentorprogram följs adept och mentor åt under ett års tid. Under denna period får adepten – den nya företagaren kostnadsfritt någon att utmana sin affärsidé med, hjälp att hitta lösningar på svårigheter och stöd för att komma framåt i företagets utveckling. Mentor och adept träffas löpande under mentoråret. Vid ett antal tillfällen under året träffas hela mentornätverket vid gemensamma nätverksträffar.

NyföretagarCentrum Nord genomför mentorprogrammet i samarbete med Almi Nords Mentornätverk vilket utökar möjligheterna att berika sina affärsnätverk med nya kontakter. 

Uppstart och gemensamma nätverksträffar

Mentorprogrammet startar upp i oktober då hela nätverket träffas, samtliga mentorer och adepter, för en introduktion till programmet med efterföljande Mentorträff. Ni planerar sedan på egen hand era löpande träffar framåt det kommande året (ca en gång per månad). 

Under mentoråret bjuder NyföretagarCentrum in till gemensamma nätverksträffar. Vid dessa tillfällen samlas adepter och mentorer under ett aktuellt tema med inbjudna företagare som gästföreläsare. De gemensamma träffarna är ett tillfälle att öka kunskap, utbyta erfarenheter och utvidga sitt affärsnätverk. 

Låter Mentorprogrammet intressant? 

Du anmäler ditt intresse genom att skicka oss en intresseanmälan under maj – juni. Vi gör sedan allt vi kan för att matcha dig som adept med en mentor som på bästa sätt kan bidra i din och företagets utveckling framåt.

Vi  har ett begränsat antal mentorpar varje år. Alla som ansöker kan tyvärr inte alltid erbjudas plats.

Nästa omgång i Mentorprogrammet startar upp i oktober 2023. Intresseanmälan öppnar upp i maj-juni 2023.  

Vill du veta mera?

Skriv till oss på nord@nyforetagarcentrum.se eller 
Kontakta din rådgivare för mer information >>

Mentorprogrammet är del av det nationella programmet Mentor Eget Företag som drivs av NyföretagarCentrum Sverige
på uppdrag av Tillväxtverket. Läs mer om Mentor Eget Företag här >>