Våra mentorer

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Anna Lundqvist

Anna Lundqvist

Anna Lundqvist, civilingenjör och certifierad coach från Luleå, har arbetat med personlig utveckling och ledarutveckling i mer än tjugo år. Hon brinner för att hjälpa människor och organisationer utveckla sina inneboende resurser och använda dem på bästa sätt. Därför var steget att delta i Nyföretagarcentrums mentorsprogram inte långt.

För Anna handlar både mentorskap och coachning om att hjälpa människor att komma till sin fulla rätt. Den som är helt trygg i sig själv och mår bra kan åstadkomma fantastiska resultat i det yttre. Hon tar också själv regelbundet stöd av en mentor eller coach.

Hon deltog som adept i Nyföretagarcentrums mentorsprogram när hon startade sitt nuvarande företag.

– Där fanns en engagerad person, som tog sig tid. Jag fick någon att bolla med, hjälp att lyfta blicken och se potentialen i mig och min affärsidé. Det betydde mycket och jag vill återgälda genom att vara mentor och stötta min nyföretagare med samma sak.

Mentorskapet ger också mycket; glädjen att få bidra, lära sig nya saker och bli inspirerad, menar Anna.

Anna Lundqvist
Arbetar med praktiskt ledarstöd, är mentor och Bli klar-coach
Har utvecklat metoden Bli klar®
Brinner för att hjälpa människor vara sitt bästa jag

Kontakt

Hemsida: https://bliklar.nu/

Fler mentorer

Fler adepter