Våra adepter

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Joakim Granskär

Joakim Granskär

Joakim Granskär driver eget som konsult inom mark och anläggning. – Det finns hur mycket jobb som helst i Norrbotten. Men som ny vet jag att man lätt tar på sig för mycket. I Nyföretagarcentrums mentorsprogram får jag stöd att sätta hållbara gränser.

Han var tidigare anställd på en konsultfirma och såg att det fanns stor efterfrågan på hans kunnande, från de stora industrisatsningarna i regionen. Så han bestämde sig för att starta eget istället.

– Jag jobbar i stort sett med samma saker som tidigare. Men nu kan jag driva på utan att behöva anpassa mig till en organisation, jag kan ta beslut på stående fot och hjälpa mina kunder direkt. Det är en frigörande känsla.

Joakim fungerar som projekt- och uppdragsledare samt produktionsstöd i olika byggen och är mycket nöjd med matchningen i mentorsprogrammet. Hans coach är en person som haft liknande roller i sitt yrkesliv och som dessutom vet mycket om företagande.

– Min mentor hjälper mig till ett hållbart arbetsliv och med praktiska saker, som exempelvis marknadsföring och ekonomi. Vi resonerar också om vad jag vill med mitt företag, på både kort och lång sikt. Det har gynnat mig enormt att delta i programmet.

Joakim Granskär
Driver konsultfirman Gheko inom mark och anläggning
Brinner för att driva utvecklingen framåt och se saker hända

Kontakt

Hemsida: https://gheko.se/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/gheko-ab/

Fler adepter

Fler mentorer