Våra adepter

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Paulina Rautio

Paulina Rautio

Mycket är på gång att hända här i norr och fort ska det gå. Den gröna industriomställningen och ett ökande behov av miljörättslig kompetens lockade juristen Paulina Rautio från Saivimuotka tillbaka till länet, efter många år söderöver. Hon sökte till Nyföretagarcentrums mentorsprogram, primärt för att utveckla sälj och nätverkande.

De allra flesta verksamheter behöver någon form av miljötillstånd. Paulina har lång erfarenhet av tillståndsprövningar och miljöjuridik, som anställd konsult och nu i egen regi. Hennes främsta drivkraft är utveckling och en vilja att vara med och snabba upp processerna inom tillståndsprövning.

– Jag valde att starta eget för friheten att själv få bestämma över min tid. Nyfiken som jag är, tycker jag också det är spännande att lära mig allt det praktiska som kommer med företagandet, exempelvis bokföring.

Hon sökte till mentorsprogrammet i första hand för att stärka sin marknadsföring. Nu får hon ovärderlig coachning och säljarbetet har blivit riktigt roligt.

– Min mentor är ett viktigt bollplank och en erfaren diskussionspartner som hjälper mig få ordning på mitt tänk. Sälj handlar ju i grund och botten om att erbjuda hjälp. I mitt fall är det att underlätta för kunderna att förstå vad de behöver, tolka miljöbalken och hjälpa till att söka de specifika tillstånd just deras verksamhet kräver.

Paulina Rautio
Konsult inom miljöjuridik
Driver företaget Paneo
Brinner för att vara med och snabba upp processerna kring tillståndsprövning

Kontakt

Hemsida: http://www.paneo.se/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/paneo-ab/

Fler adepter

Fler mentorer