Starthjälp

I planering av företagets start är det mycket som den nya företagaren behöver fundera över. Som stöd i ditt arbete kan det vara hjälpsamt att få ett strukturerat stöd.

Vid våra individuella rådgivningsträffar möter vi dina funderingar och frågeställningar inför att starta eget. Vi vill även stötta dig i planeringen på bästa sätt genom att dela med oss av stödmaterial som du kan ta hjälp av i förberedelsen. Ladda ner mallarna och arbeta dig igenom de olika momenten. Detta utgör sedan underlaget till din Affärsplan.

Checklistor & mallar

Dessa checklisor och mallar kan du ladda ned och använda i förberedelsen inför start av din verksamhet.
 
Sammanfattar områden vi gärna lyfter vid rådgivningsmöten

Mallen kan du använda för att hitta möjligheter och risker i din verksamhet och få underlag till en handlingsplan.

Mallen kan du använda för att definiera hur du planerar att marknadsföra ditt företag eller din produkt. Mallen innehåller ett antal frågor som du kan ha nytta av att fundera igenom innan du sätter i gång med din marknadsföring.

Mallen kan du använda för att definiera alla de olika delar som hänger ihop när du ska sälja det du erbjuder.

Mallen kan du använda för att definiera alla de olika delar som hänger ihop när du ska sälja det du erbjuder, här med Hållbarhetsglasögon på.

Affärsplanen

Resultatet från ditt planeringsarbete ovan kan sedan utgöra underlaget till din Affärsplan. Affärsplanen är ett sätt att skapa tydlighet i hur du ska bygga upp din verksamhet och din affärsmodell för att nå dina mål. Syftet med affärsplanen är främst att fungera som en vägvisning för dig och ditt företag.

Syftet med affärsplanen är även att:
  • Tydliggöra dina och företagets målsättning och plan
  • Tydliggöra företagets och företagarens styrkor och svagheter samt möjlighet och hot i omvärlden. När dessa tydliggörs blir det enklare att planera, navigera och utveckla företaget utefter dessa.
  • Ge Finansiärer ett bra underlag för att bedöma risker och möjligheter med din nya verksamhet
  • Visa andra intressenter exempelvis potentiella medarbetare, samarbetspartner m.fl. vilket intressant och lönsamt företag du utvecklar
  • Skapa tydlighet i dina samtal och samarbeten med tilltänkta kunder och leverantörer
  • Underlätta praktiskt arbete när verksamheten startar
     

Här hittar du en mall för affärsplan: Affarsplanen.com >>