Starthjälp för nyföretagare

I planering av företagets start är det mycket som du behöver fundera över. Vi rekommenderar att individuell rådgivning kombineras med lokala och digitala seminarium och eget planeringsarbete på hemmaplan.

Som ett stöd i planeringsarbetet är vi behjälpliga med strukturerat stöd dels i rådgivning dels med hjälp av mallar och material som hjälper dig framåt.

Starta företag i Norrbotten

Vid individuell rådgivning möter vi dina funderingar inför att starta eget. Vi stöttar dig i planeringen och delar med oss av kunskap, nätverk och stödmaterial som du kan ta hjälp av i start och utveckling. Ladda gärna ner mallarna och arbeta dig igenom de olika momenten. Detta kan sedan utgöra en grund och ett underlag till din Affärsplan.

Starta företag? Så kommer du igång!​

Fundera över och skriv ner vad du vill på det personliga planet, ex:

 • Vad är dina drivkrafter?
 • Varför ska du driva företag?
 • Vad vill du att företagande ska bidra med i ditt liv?

Att tänka långsiktigt och att formulera målsättningar över vad du vill i företaget är ofta  hjälpsamt för att så småningom se resultat. Fundera över och skriv gärna ner:

 • Vad är din visionära bild av vad företaget kan bli – vad du vill bidra med och vilken roll ska företaget ha där långt framme? (Här kan du verkligen ta i)
 • Vad/vilka områden behöver du lyckas inom för att nå den visionen? Detta kan utgöra dina huvudsakliga prioriteringar och kan formuleras som målsättningar.

Glöm inte – Vad är dina mål för dig själv på det privata planet?

 • Vad behöver du prioritera på kort sikt för att nå målsättningarna för företaget och för dig som företagare?

Detta ligger sedan till grund för din att-göra-lista både på lång sikt och kort sikt (år, månad ,vecka, dag). 

Nuläget - Förutsättningar för din affärsidé

Att tydliggöra nuläget hjälper dig att förstå både möjligheter för din affärsidé och risker som du behöver hantera. Till din hjälp kan du använda dig av den strukturerade modellen SWOT-analys.

S – står för Styrkor internt i företaget (Det du själv kan påverka)
W – står för Utmaningar internt i företaget (Det du själv kan påverka)
O – står för Möjligheter externt (Det ni inte själva/företaget kan påverka)
T – står för Hot externt (Det ni inte själva/företaget kan påverka)

Förutom att göra en SWOT-analys för dig som företagsledare och affärsidén är det en god idé att även använda samma modell för att kartlägga ett antal konkurrenter på marknaden. Detta kan ge både inspiration till ditt företag och tydliggöra vad som saknas på marknaden – vilken roll ditt företag kan ta.   

Marknad, kunder och efterfrågan

I en kartläggning av marknad, kunder och efterfrågan kan dessa frågor vara hjälpsamma: 
Marknad
 • Vilka andra aktörer finns?
 • Hur ser efterfrågan ut i nutid, framtid?
 • Priser på marknaden

Kunder

 • Potentiella kunder i dag?
 • Vad har de olika kunderna för behov?
 • Hur löser kunden sina problem i dag?

Efterfrågan

 • Kan du göra en marknadsundersökning – vill någon köpa?
 • Kan du testa dina tjänster/produkter?

Formulera din affärsidé, mission och vision

Affärsidéen beskriver företagets grundläggande syfte, mening och mål. Vad man säljer, till vem och hur. Missionen beskriver företagets ”varför”, vilken uppgift företaget har och Visionen beskriver företagets framtida tillstånd – vad vi vill uppnå längre fram. Att tydliggöra dessa delar kan underlätta för dig i vägval och prioriteringar framåt och att nå dina mål.  

Läs mer här: Din affärsidé 

Din Affärsmodell

Din affärsmodell beskriver alla delar som hänger i hop för att du ska kunna sälja dina produkter/tjänster. För att förstå din affärsmodell kan du använda dig av den strukturerade modellen Business Model Canvas. 
Läs mer här om att bygga hållbart företag: Stöd i att bygga hållbart företag NFC
Ladda ner din mall som hjälper dig att planera för att utveckla en Hållbar Affärsmodell här:

Affärsplanen

Resultatet från ditt planeringsarbete ovan kan sedan utgöra underlaget till din Affärsplan. Affärsplanen är ett sätt att skapa tydlighet i hur du ska bygga upp din verksamhet för att nå dina mål, och ger en vägvisning för dig och ditt företag. Affärsplanen kan du testa och med siffror i budget etc.

Syftet med affärsplanen är att:

 • Tydliggöra dina och företagets målsättning och plan
 • Tydliggöra företagets och företagarens styrkor och svagheter samt möjlighet och hot i omvärlden. När dessa tydliggörs blir det enklare att planera, navigera och utveckla företaget utefter dessa.
 • Ge Finansiärer ett bra underlag för att bedöma risker och möjligheter med din nya verksamhet (Banken vill ta del av din affärsplan)
 • Visa andra intressenter exempelvis potentiella medarbetare, samarbetspartner m.fl. vilket intressant och lönsamt företag du utvecklar
 • Skapa tydlighet i dina samtal och samarbeten med tilltänkta kunder och leverantörer
 • Underlätta praktiskt arbete när verksamheten startar
Formulera din affärsplan och budget med hjälp av mallen: Affarsplanen.com >>

Produktutveckling - utveckla ditt värdeerbjudande

Value proposition canvas (Mitt värdeerbjudande)  är en modell som hjälper dig att förstå vad du kan hjälpa dina kunder med och hur du kan paketera och forma dina produkter och tjänster.

Läs mer här: VÄRDEERBJUDANDE

Ladda ner din mall här:  Value proposition canvas Nyföretagarcentrum Nord MALLEN

Hjälpsamma länkar för nyföretagare

Individuell rådgivning hos Nyföretagarcentrum. Boka här!
Våra digitala och lokala evenemang. Anmäl dig här!
Aurora Network – Affärsnätverk för kvinnor som driver företag (på vissa orter). Läs mer här! 
NyföretagarCentrums Mentorprogram. Läs mer här!

Inkubatorer och växthus för företag i Norrbotten: Go Business, Arctic Business
Skatteverkets seminarier om skatter och avgifter. Anmäl dig här!
Företagsstöd Region Norrbotten. Läs mer här!
Starta eget-stöd (Arbetsförmedlingen). Läs mer här!

Att föra bok – en folder om bokföring. Ladda ner här!
Verksamt.se samlingsplats för svenska myndigheter – för dig som driver eller ska starta. Läs mer här!
Almis inspelade start-seminarium. Ta del av dem här!

Lokala erbjudanden för dig som ny företagare. Läs mer här!
Följ NyföretagarCentrum Nord på våra sociala medier:
Facebook, Instagram och LinkedIn.

Starta_Eget-guiden_Steg för steg

Är du rustad för att starta företag?

NyföretagarSpindeln

Hur långt har du kommit i dina förberedelser? Hur väl rustad är du att sätta igång?  Behöver du förbereda dig mer inom något område eller är du redo att starta? 

Ladda ner din spindel här: NyföretagarSpindeln_Diagram