Du visar för närvarande Angelica Danielsson

Angelica Danielsson

Angelica Danielsson från Piteå utbildar och sprider kunskap om unga med funktionsutmaningar i sitt företag Främja Specialpedagogik. – Jag vill hjälpa lärare och skolledare att ta vara på mångfalden och fokusera mer på de unga människornas styrkor och mindre på deras svårigheter.

– Utvecklingen går fort och samhället har blivit så komplext. Det har medfört att alltför många unga med funktionsutmaningar slås ut i stället för att få chansen att känna sig lika viktiga som alla andra. Hela samhället behöver bidra till förändring, med tidiga och bättre insatser för de ungas hälsa.

I sitt företag erbjuder Angelica tjänster till privatpersoner, företag och skolor. Hon gör bland mycket annat dyslexiutredningar, kompetensutvecklar arbetsgivare, ger individuell coaching till pedagoger och anhöriga eller följer med som stöd och neutral part i föräldrars möten med myndigheter.

Som adept i Nyföretagarcentrums mentorsprogram har Angelica fått tillgång en engagerad person som utmanar henne att bli modigare och våga mer i sitt företagande.

– Hon hjälper mig också att sätta gränser, för ett företagarliv i balans. Min mentor är en erfaren entreprenör, vi förstår varandra och delar samma värdegrund. Jag är jättenöjd med matchningen.

  • Driver det egna företaget Främja Specialpedagogik.
  • Är utbildad grundskollärare, lärare i svenska som andraspråk och specialpedagog.
  • Brinner för att sprida kunskap om unga med funktionsutmaningar och de insatser som finns för att främja välmående hos dem och deras familjer.

Kontakt
Hemsida: framjaspec.se
Instagram: framja_specialpedagogik