Styrelse NyföretagarCentrum Nord

Ordförande och ledamöter

(Ordförande) Oskar Hederyd, Luleå Business Region, oskar.hederyd@luleabusiness.se
Peter Nilsson Sandlund, One partner group
Jan Esensjö, Petrina & Partners
Fredrik Holmström, Pajala kommun
Wibeke Reim, Entreprenörskap och innovation, Luleå Tekniska Universitet
Maria Bergman, Tillväxtkontoret, Luleå kommun
Camilla Sandström, A&D Arkitekter

Valberedning

Fredrik Forseryd, Advokatbyrån Kaiding  (sammankallande)
Johanna Notelid, Nordea