Våra mentorer

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Tobias Andersson

Tobias Andersson

– Jag är nyfiken och vill hela tiden lära nytt. Det som lockade mig med Nyföretagarcentrums mentorsprogram var att få följa en kunnig, ung person på företagsresan, hjälpa till med det jag kan och samtidigt bredda mitt eget kunnande.

Tobias Andersson läste datateknik på universitetet och startade efter en kortare anställning det egna dataspelsföretaget Turborilla. För några år sedan lämnade han vd-rollen i bolaget och arbetar nu som investerare.

– Jag drivs av nyfikenhet och att lära nytt. Det är spännande och lärorikt att vara affärsängel och stötta små, innovativa startups i tidig utvecklingsfas.

Som ledare beskriver Tobias sig själv som tillitsfull och bra på att delegera. Han menar att om man inte tillåts göra fel, blir det aldrig någon utveckling heller. Han hade själv en mentor som ny företagare och fick mycket stöd och hjälp av honom, väl insatt i samma bransch.

– Han kom inte med alla lösningar på mina frågor utan stöttade mig i processen att själv hitta svaren. En sådan mentor vill jag också vara.

Tobias Andersson
Utbildad datatekniker
Grundare och tidigare vd på dataspelsbolaget Turborilla
Affärsängel som brinner för att lära nytt

Kontakt

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anderssonskanstobias/

Fler mentorer

Fler adepter