Du visar för närvarande Mari Nilsson

Mari Nilsson

Mari Nilsson från Piteå är vd för industrikoncernen IVAB och deltar som mentor i Nyföretagarcentrums mentorsprogram. – Jag vill låta min adept driva vårt samarbete framåt. Det är hans ambition och målbild som ska styra.

Mari beskriver sig själv som trygg, orädd och nyfiken. Hon är utbildad beteendevetare och har haft chefsbefattningar större delen av sitt arbetsliv.

– Som ledare är jag resultatinriktad och tempot är högt. Men livet ska vara hållbart och att coacha en nyföretagare ger tillfälle för mig att stanna upp litet och tanka ny energi.

Ett brett nätverk i olika branscher har genom åren fungerat som bollplank och stöd när det behövts. Mari har själv inte haft någon personlig coach men menar att mentorsprogrammet och andra liknande initiativ är mycket viktiga, särskilt i ett Norrbottensperspektiv.

– Till den gröna industriomställningen som sker just nu kommer mycket arbetskraft och investeringar utifrån och det är bra. Men vi behöver också hjälpas åt och uppmuntra våra lokala krafter till nyföretagande. Det gör dessutom vårt näringsliv mer robust i längden. 

  • Vd för IVAB-koncernen.
  • Lång erfarenhet som chef och ledare.
  • Brinner för att medarbetarna ska må bra och trivas på jobbet.

Kontakt
Hemsida: ivab.com

E-post: mari.nilsson@ivab.com