Bli Samarbetspartner

Vår verksamhet möjliggörs tack vare stöd från våra kommuner och det lokala näringslivet. Vill du vara med och stötta tillväxt via nya företag?

Ange dina uppgifter nedan om du är intresserad av att bli samarbetspartner till NyföretagarCentrum Nord och få reda på vilka mervärden det kan ge dig och ditt företag!