Våra mentorer

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Louise Nelson

Louise Nelson

Louise Nelson deltog själv i Nyföretagarcentrums mentorsprogram, som ny företagare. Nu vill hon ge tillbaka av allt hon fick. – Som nystartad i ett enmansbolag behöver du få prata mycket om din resa. En mentor är där bara för dig och har tid att lyssna.

Louise har en bakgrund som socionom och kurator men är sedan tio år tillbaka konsult och ger utbildning till socialpedagoger på yrkeshögskolan, handledning och samtalsstöd.

– En socialpedagog fungerar som länk mellan exempelvis skolpersonal och socialtjänst. Behovet av den kompetensen bara växer i samhället.

I sitt jobb såväl som i mentorsrollen får Louise peppa, inspirera och stötta människor i deras personliga utveckling. Hon menar att ett fungerande självledarskap är bra för alla men i synnerhet för den som vill bli framgångsrik med sitt företag.

– När jag var ny fick jag stor hjälp av min mentor med just självledarskapet och att hela tiden ha en framåtrörelse. Bland det viktigaste var också stöd att våga ta svåra beslut. Att helt enkelt bli modigare.

Louise Nelson
Kurator, socionom och utbildningskonsult inom socialpedagogik
Brinner för ökat välmående, starka relationer och att alla ska få en chans att använda sina resurser

Kontakt

Hemsida: https://www.louisenelson.se/

Fler mentorer

Fler adepter