Du visar för närvarande Malin Winberg
malin winberg

Malin Winberg

Malin Winberg från Luleå driver sedan sex år tillbaka eget företag som moderator, programledare och föreläsare. När hon fick frågan att vara mentor i Nyföretagarcentrums mentorsprogram tackade hon ja direkt. – Jag är jätteglad att få dela med mig av allt jag lärt under resans gång.

Malin menar att mentorsprogram och andra liknande initiativ är mycket viktiga, både för samhället i stort och för enskilda nyföretagarna som vågar ta steget.

– Den här typen av kostnadsfria och långsiktiga stöd är särskilt betydelsefulla för att öka mångfalden i näringslivet. Tidig hjälp att ta sig vidare kan exempelvis vara avgörande för en person med utländsk bakgrund.

Malin tar själv fortlöpande stöd av en personlig mentor och har genom åren haft flera coacher som betytt mycket för henne.

– Utan deras insatser hade jag inte varit där jag är idag. De har hjälpt mig med praktiska saker men även med mentala utmaningar, kopplat till självkänsla och självförtroende. Det är saker jag också vill ge vidare till min nyföretagare.

Som mentor drivs Malin av nyfikenhet och vill vara generös med kunskap, erfarenheter, tips och trix.

– Och viktigast av allt, det ska vara kul att jobba med mig!

  • Driver eget företag som moderator, programledare och föreläsare.
  • Är utbildad journalist med erfarenhet från radio, teve och tidningar.
  • Är en inlyssnande mentor som vill vara generös med kunskap, uppmuntran och inspiration.

Kontakt
Hemsida: malinwinberg.se
Instagram: malin_win
LinkedIn: Malin Winberg
Epost: malin@malinwinberg.se