Våra mentorer

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Mia Nordlund

Mia Nordlund

Mia Nordlund från Piteå är ekonom i grunden och arbetar med ledarskap och stressrelaterad ohälsa i företagen Curatina och Howdo. Som mentor visar hon vägen genom ärlighet, öppenhet och lyssnande.

– Jag känner mig ödmjuk inför att vara mentor – det är verkligen ett lärande från bägge håll. Jag vill vara lyhörd och inlyssnande men samtidigt utmana, med frågor som leder till utveckling. På samma sätt arbetar jag med individer och grupper i mina företag.

Som ung chefsekonom hade Mia en egen mentor som kom att betyda mycket för henne. Hon fick hjälp att höja blicken och fatta beslut på ett adekvat sätt. Mentorn ställde de rätta frågorna och stöttade henne att bli en bättre, mer involverad ledare.

Hon menar att Nyföretagarcentrums mentorsprogram är jätteviktigt. Alla företagare mår bra av att ha någon att bolla med. Ofta blir man så upptagen med det praktiska och en mentor, med sitt helikopterperspektiv, kan hjälpa till att få koll på det strategiska också.

I sina företag arbetar Mia mycket med ledarskap kopplat till stress. De allra flesta chefer förstår att medarbetarna är deras viktigaste tillgång och vill det bästa, men saknar verktyg och systematik.

– Det digitala verktyget Howdo kan hjälpa dem att arbeta proaktivt. Precis som i mentorsprogrammet handlar kärnan i gott ledarskap om växande, på personligt och professionellt plan.

Mia Nordlund
Ledarutvecklare och processledare
Tidigare vd och chefsekonom
Brinner för ledarskapsfrågor och grupputveckling

Kontakt

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mia-nordlund-57179333/

Fler mentorer

Fler adepter