Våra adepter

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Matilda Öhman

Matilda Öhman

Matilda Öhman läser till ekonom i Luleå och blev företagare litet av en händelse. När hon parkerade i stan och olyckligtvis fick böter, kom idén att utveckla en app för lättillgänglig, digital parkering – en p-skiva i mobilen. Nu deltar hon i Nyföretagarcentrums mentorsprogram, för att få nya perspektiv på företag och affärsidé.

Matilda beskriver sig själv som en handlingskraftig person, kreativ och öppen för nya saker.

– Jag är inte rädd för att testa nytt. När jag hörde talas om mentorsprogrammet tänkte jag att det skulle passa mig bra. Det jag behöver är en erfaren person som kan inspirera till att prova nya vägar.

Matilda är mycket nöjd med matchningen i programmet. Hennes coach har erfarenhet från samma bransch och hon menar att just det tillför extra mycket.

– Han vet vad vilka utmaningar jag ställs inför. Vårt samarbete har fungerat jättebra, ända från start. Det gäller bara för mig att vara på hugget, själv ta initiativ till träffarna och komma förberedd.

– Min mentor är där för mig, han frågar och lyssnar, kommer med kloka inspel men låter mig hitta egna lösningar. Den balansgången klarar han jättebra.

Matilda Öhman
Vd och grundare av Parking Time
Läser ekonomi på universitetet
Drivkraften är att testa nytt och lösa problem

Kontakt

Hemsida: https://parkingtime.se/
Facebook: https://www.instagram.com/parkingtimesweden/

Fler adepter

Fler mentorer