Våra adepter

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Per-Jonas Pihl

Per-Jonas Pihl

Starkt driv, hög arbetskapacitet och nyfikenhet på sin egen historia – en kombination som Per-Jonas Pihl, kompositör av dataspelsmusik, hoppas ska leda hela vägen till New York. Till Nyföretagarcentrums mentorsprogram sökte han för att få ett större kontaktnät.

Per-Jonas studerar, forskar på fritiden och är i färd med att starta företag. Dagarna blir långa men det är inget som hindrar.

– Min släkt långt tillbaka var nybyggare och emigranter. Jag tror att mycket av min egen uthållighet och vilja bottnar där.

Hittills har mentorsprogrammet motsvarat hans förväntningar. Han är mycket nöjd med matchningen och tycker att flexibiliteten i programmet passar honom bra.

– Norrbotten ligger långt fram när det gäller dataspel. Min coach driver själv företag i branschen, och har många kontakter, både nationellt och internationellt. Han har många järn i elden, precis som jag, men vi bestämmer själva när och hur ofta vi vill träffas.

Per-Jonas Pihl
Kompositör av musik till dataspel
Studerar matematik på universitet och forskar i ekonomisk historia på fritiden
Brinner för att få göra det han gillar och leva på det

Kontakt

Hemsida: http://pjpihl.com/

Fler adepter

Fler mentorer