Du visar för närvarande Jan Esensjö

Jan Esensjö

– Att vara egen företagare är inte bara ett yrkesval, menar Jan Esensjö organisationskonsult från Luleå. Det är en livsstil som kan skapa ett enormt mervärde, både för dig själv och samhället.

Jan är delägare i konsultbolaget Petrina & Partners som fokuserar på att hjälpa företag med förändringsprocesser. Det handlar bland annat om strategisk utveckling av ledningsgrupper och ledare samt träning i konflikt- och krishantering. Jan uppskattar att få vägleda och coacha en ny företagare som vågar drömma och förverkliga sina visioner.

– För mig handlar mentorskapet inte enbart om att dela med sig av goda råd och stötta andra. Det är en ömsesidig process där både mentor och mentee lär sig och utvecklas.

Jan betonar att passion och talang är viktiga för att lyckas men att hållbar ekonomi och ett hälsosamt liv är lika avgörande för framgång. Han hade själv en mentor som blev avgörande för hans utveckling under de tidiga åren som företagare. Tillsammans med sin coach lärde han sig bland annat att konflikter är nödvändiga för att identifiera områden och situationer som kräver extra uppmärksamhet.

– Utan motstånd sker ingen utveckling. Det är genom utmaningar du växer som individ och företagare.

  • Delägare i konsultbolaget Petrina & Partners.
  • Leder företag i förändringsprocesser kring ledarskap och med konflikt- och krishantering.
  • Brinner för att få leda och coacha någon som vågar drömma och förverkliga sina visioner.

Kontakt
Hemsida: petrinapartners.se