Våra mentorer

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket. Läs mer om vårt mentorprogram här >>

Viktor Boman

Viktor Boman

Viktor Boman var tidigt på det klara med att han ville bli företagare. Han upptäckte att det inte fanns någon lokal äggproducent och startade Klöverbergsgårdens ägg. – Utan min egen mentor där i början hade det inte gått. Nu är jag glad att få delta i Nyföretagarcentrums mentorsprogram och själv coacha en ung nybörjare.

När han startade hönseriet för tio år sedan fungerade hans äldre affärskompanjon även som erfaren mentor och bollplank. Mentorn hade gjort startup-resan tidigare och delade med sig av sitt rika kunnande och stora kontaktnät. På samma sätt vill Viktor stötta sin nyföretagare i mentorsprogrammet och tycker också att han får mycket tillbaka för egen del.

– Risken när man hållit på ett tag är att man bara gör som man alltid gjort. En hungrig, ung entreprenör kommer med nya infallsvinklar och hjälper mig att tänka nytt.

Viktor menar att det är enormt värdefullt för företagandet i landet att sådana här mentorsprogram finns.

– Jag hade aldrig kunnat starta upp mitt företag och få det att överleva utan hjälp och stöd av min mentor. Han hjälpte mig att se möjligheter istället för svårigheter. Det gjorde hela skillnaden.  

Viktor Boman
Vd och ägare av Klöverbergsgårdens ägg
Brinner för att hjälpa nyföretagare och se dem utvecklas

Kontakt

Hemsida: https://www.kloverbergsgarden.se/

Fler mentorer

Fler adepter