Nyföretagandet i Norrbotten i Topp

Nyföretagandet i Norrbotten ökar markant till skillnad från utvecklingen i Sverige i stort.  Norrbotten är dessutom den enda regionen i Sverige som visar på en positiv utveckling 2022.  

Under 2022 registrerades 1460 nya företag i Norrbotten via Bolagsverket. Detta är en ökning med 12 %. Förhållandet nationellt är det motsatta där nyföretagandet minskar med 6%. Av de företag som startades i Norrbotten utgjorde 81% aktiebolag, vilket är i linje med Sverige i stort. 

Bolagsformen aktiebolag är en viktig företagsform som skiljer på företagets och den privata ekonomin och därmed sänker risken att driva eget avsevärt. Många större företag och offentlig verksamhet förväntar sig också ofta att i första hand kunna göra affärer med aktiebolag. Fem regioner i Sverige visar på en positiv utveckling när det gäller nya aktiebolag Norrbotten, Uppsala, Värmland, Västerbotten och Västernorrland. Antalet nya aktiebolag i Norrbotten har ökat med 14%, utvecklingen nationellt är en minskning med 4%. 

– Utvecklingen i Norrbotten kan naturligtvis ses som en konsekvens av den positiva framtidstro som finns i länet och de massiva investeringar som påbörjats. Den senaste tidens utveckling med inflation till följd, är ett hot som innebär att efterfrågan påverkas inom vissa varor och tjänster, och därmed förutsättningarna för nya företagare inom vissa branscher. De negativa effekterna är dock mildare här i norr där sysselsättningsgraden fortfarande är hög men skapar med all rätt en viss försiktighet, säger Anna Engström, verksamhetschef vid NyföretagarCentrum Nord. 

NyföretagarCentrum Nord finns sedan 2015 etablerat på flera platser i Norrbotten och ger nya företagare stöd och hjälp genom utbildning, mentorskap och rådgivning.  

– Vi har en stor efterfrågan på rådgivning och mentorprogram och ett ökat antal deltagare vid våra kostnadsfria utbildningar och seminarium, säger Anna Engström, verksamhetschef vid NyföretagarCentrum Nord.  

– I takt med att de stora investeringarna blir reella i Norrbotten ökar efterfrågan från industrin men även efterfrågan på produkter och tjänster som breddar utbudet och gör kommunerna än mer attraktiva att bo och leva i. Småföretagarna är otroligt viktiga för att fortsätta utveckla det attraktiva Norrbotten. Det är nu hög tid att ta vara på möjligheterna och planera för att realisera sina affärsidéer, avslutar Anna Engström.  

För ytterligare information:

Anna Engström, verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord, anna.engstrom@nyforetagarcentrum.se, tel: 070- 525 26 82

Källa: Nyföretagarbarometern NyföretagarCentrum Sverige.  

Dela nyhet

Läs mer