Du visar för närvarande 22/2 Öka dina möjligheter till framgång – Webinarium

22/2 Öka dina möjligheter till framgång – Webinarium

Varumärke, upphovsrätt, design och patent är sådant som vi vet kan bidra till att öka värdet i företaget. Men det finns andra immateriella tillgångar som kan vara lika viktiga att ta vara på.

Markus Dahlberg fokuserar på värdeskapandet genom att använda sina immateriella tillgångar och hur man kan använda dem strategiskt.

Vilka tillgångar har ditt företag? Gör PRVs genomlysning https://www.prv.se/sv/foretagare/testa-ditt-foretag/

Immateriella rättigheter och tillgångar

• Vilka är de immateriella tillgångarna?

• Hur identifierar man innovationerna/tillgångarna

• Hur skyddar man det som skapas i företaget?

• Hur överlappar de olika rättigheter varandra?

• Workshop – Vad kan skyddas och hur? Diskussion kring ett par fiktiva case.

Markus Dahlberg har erfarenhet från handläggning av mönster och varumärkesärenden på PRV. Under några år arbetade han på EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Idag ansvarar han bland annat för PRV:s kunskapshöjande insatser mot små och medelstora företag. Med vid det digitala seminariet är även Martin Bröms vid Almi i Norrbotten. Martin är expert och din regionala rådgivare på det här området.

Pris: Eventet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Länken till evenemanget skickas till dig i anslutning till webinariumet.

Boka din plats här: https://simplesignup.se/private_event/212896/f5d2c22ad9

Plats: Digitalt på teams

När? Torsdag 22 februari 11:30 – 12:45

Se fler av våra kostnadsfria evenemang här

Välkomna!