Årets Mentor i Sverige 2022

Årets Mentor i Sverige 2022

Årets Mentor Nya Företag 2022 i Sverige kommer från Norrbotten. Reidun Holstad Johansson, säljchef hos Luleå Basket och ägare av Reidun Relations utsågs under onsdagen till Årets Mentor 2022. 

Reidun Holstad Johansson blev under onsdagen utsedd till Årets Mentor 2022 av en nationell jury inom NyföretagarCentrum Sverige. Reidun har varit mentor åt adepten Frida Ekeström, Ekeström Consulting, inom NyföretagarCentrum Nords mentorprogram. 

– Hon har överträffat alla mina förväntningar av mentorns roll och alltid funnits där för mig när det behövts, lyfter adepten Frida Ekeström. Vårt mentorskap har inneburit att jag idag vågar ta säljsamtalen jag annars inte skulle gjort!

Varje år får nyföretagare runt om i landet värdefullt stöd genom NyföretagarCentrums mentorprogram.

– Att utse Årets Mentor är för oss ett sätt att lyfta och hylla de fantastiska insatser som görs av hundratals ideella mentorer landet runt, säger Therese Käck, nationellt ansvarig för mentorprogrammet på NyföretagarCentrum Sverige.

”Mentorskapet har varit utvecklande för adepten och för mig själv”

Reidun Holstad Johansson har genom åren byggt upp stor erfarenhet av att bygga affärsrelationer och kommunikation i säljande roller. Hon arbetar aktivt med att skapa relationer i olika nätverk i Luleå något som kommer hennes adepter till del i mentorprogrammet. Hon brinner för att utveckla andra människor och för sälj som kompetensområde. Engagerat delar Reidun generöst med sig av sin kunskap och erfarenhet.

– Det är otroligt givande att vara mentor men också att vara en del i programmet, säger Reidun. De människor man träffar och de relationer som inleds är givande och väldigt lärorikt och utvecklande också för mig som mentor.

Frida Ekeström startade Ekeström Consulting mitt i brinnande pandemi, där hon erbjuder projektledning inom industrin, regionala utvecklingsuppdrag och utbildning. Frida är civilekonom i grunden och har jobbat på ex LKAB, Northland och Swedish Lapland Visitors Board.

– Reidun har varit ett enormt stöd under starten. Att starta företag är en utmaning, att göra det under en pandemi hade kunnat göra det ännu svårare. Kundmöten och vägar till uppdrag blev än mer utmanande och skapade osäkerhet. Reidun som mentor hjälpte till med en ordentlig grund för framtiden. Bolagets inriktning analyserades och nuläge, plan och mål stakades ut för att sedan följas upp vid möten, berättar Frida.

Frida fortsätter – Resan har blivit mycket tryggare mycket tack vare Reiduns sätt att konkretisera med till exempel mingelskola och säljträning inför mina möten. Vi har även arbetat med “drömkunden” och prissättning. Idag vågar jag säga nej när jag känner att uppdraget kanske inte passar mig. Peppningen och stödet från Reidun har verkligen hjälpt till att stärka tron på mig själv och idag ser jag utmaningarna som inspirerande och kul!

– Våra mentorer är betydelsefulla och skapar förutsättningar på riktigt för våra nya företagare i Norrbotten. Det är med stolthet som vi tar del av att Reidun, så väl förtjänt, tar hem förstaplatsen i Årets Mentor Sverige, säger Anna Engström, Verksamhetschef vid NyföretagarCentrum Nord.

Juryns motivering 

”Genom ett djupt engagemang, stöd och vägledning, genom att generöst dela med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk, har adepten fått en blomstrande uppstart i en osäker tid. Hon har stärkts som person och som företagare och företaget har en stabil grund att utvecklas från. Med en blandning av utmanande frågor, vägledande råd och konkreta övningar, men också genom att dela framgångar och glädje, så har adepten gått från osäker nyföretagare till att se utmaningar som positivt och inspirerande.”

Om prisutdelningen och mentorprogrammet
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor Nya Företag skedde i samarbete med Nyföretagarhjälpens livesändning 23 nov. Utmärkelsen delas ut av NyföretagarCentrum Sverige, som finansierat av Tillväxtverket, driver mentorprogram för blivande och nya företagare.

Genom NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas ca 600 mentorpar i mentorprogrammet runt om i landet. Mentorprogrammet har funnits sedan 2006 i regi av NyföretagarCentrum Sverige, och sedan starten har drygt 9 000 mentorpar startats.

 

 

 

 

Dela nyhet

Läs mer