Simon ville starta en vertikal odling, i stället blev det trådtillverkning.

Bristen på effektiva produkter som erbjöds för att odla vertikalt fick Simon Werner att tänka nytt. Han lämnade Skåne och flyttade hem till Luleå för att ta tag i sina företagsidéer. Att skapa och göra egna komponenter och prototyper för odlingen med hjälp av 3D skrivare. Det blev för dyrt men gav honom idéen att tillverka sin egen maskin som gör billigare tråd av återvunnen plast. Läs mer om hur han ser på sitt företagande

Berätta om ditt företag, vad gör du?

– Jag har skapat en maskin som producerar plasttråd till 3D skrivare. Man kan säga att jag gör pappret till en skrivare. Det blev lite fler steg än jag förväntade mig. Först en prototyp för att testa. Sen att göra den till en produktionsmaskin i industriell skala krävdes en hel del, en annan typ av noggrannhet. Plasten är återvunnet råvarumaterial som jag köper in och smälter ner. Att köpa en sådan maskin skulle kosta ca 1,5 miljoner kronor. Så nu producerar och säljer jag plasttråd. Maskinen sköter allt själv och inom loppet av 24 timmar har den spolat upp 100-200 kg tråd på en stor spole.

Vad var det som fick dig att ta klivet och starta företag?

– Jag började närma mig 30 år och kände att jag ville göra något annorlunda. Jag ville ta risker och etablera något eget. Vill inte bli bitter senare i livet över att jag inte testat. Egentligen började allt 2015 då jag höll på med vertikal odling och insåg att det behövs mer innovativa metoder för att kunna odla mer på mindre yta. Men produkterna jag behövde till det var väldigt dyra och ineffektiva så jag tänkte, jag bygger en plastmaskin. Under 2020 bestämde jag mig för att lämna Skåne och återvända till Norrbotten. Det är här jag är uppvuxen och har min familj och vänner. Jag är utbildad elkraftstekniker och har jobbat med starkström under fyra år. Insåg att det var svårt att utvecklas vidare i den branschen och att det är ett farligt yrke, först och främst. Så det kändes rätt att förverkliga mina egna idéer.

Hur kom du i kontakt med Nyföretagarcentrum och hur har de hjälpt dig?

– Min far känner Oskar Hederyd som jobbar på Luleå Business. Han tyckte det var roligt att jag ville komma upp och tipsade mig om lediga lokaler i Råneå. Han kopplade direkt ihop mig med Nyföretagarcentrum och det var en bra start som för mig som inte visste något om företagande. Där fick jag veta allt kring det ekonomiska, moms, bokslut men även juridik. Det är lite av en djungel kring det
där. De erbjöd också föreläsningar som jag lärde mig en hel del av och erbjöd plats i mentorsprogram. Det var bra men jag kom in lite för tidigt eftersom jag inte var klar med min maskin. Min mentor var väldigt bra och när jag nu börjar sälja kommer han vara till stor nytta. Jag rekommenderar att ta kontakt med Nyföretagarcentrum. Sen krävs det förstås en hel del eget arbete

Vad är det bästa med att vara egen?

– Att kunna lösa akuta problem är en stor fördel och att kunna tänka mer flexibelt, utan att vara låst till befintliga lösningar. Jag kan påverka min egen verksamhet i större utsträckning och vara mer flexibel beroende på hur marknaden går. Det är en stor fördel för mig. Ju mer man börjar arbeta med någonting så inser man dess svagheter och brist på information. I ett större företag är det betydligt svårare att göra större förändringar utan att du behöver gå igenom diverse organ. Att arbeta ensam tycker jag fungerar bra.

Vilken är den största utmaningen med att driva eget?

– Att acceptera att man kan göra misstag. Om man stöter på ett problem är ända sättet att fördjupa sig och skaffa den kunskapen. När det gäller att uppfinna något nytt blir det svårare då ingen annan kanske vet svaret. Då får man gå in och läsa diverse studier där de gjort något snarlikt och ta till sig den informationen. Sen får man bygga några prototyper och se om det funkar. Men att ta hjälp kan ibland vara besvärligt om du inte kan namnge problemet.

Vilka är dina råd och tips till de som vill starta eget?

– Jag säger, gör det! Ta riskerna, det kommer vara väldigt belönande i slutändan oavsett vad som händer. Ju yngre du är desto bättre. De kunskaper du kommer anamma under tiden, kommer lära dig tänka mer kritiskt till problem som du kan ha nytta av längre fram i livet.

Gör det inte så svårt för dig, omge dig med individer som har samma intressen och delegera uppgifter du kanske inte har förmågan
att göra själv. Det kommer bara göra allt betydligt lättare och mindre påfrestande. Se till att du har en buffert så du inte hamnar på gatan. Min säkerhet var mina privata pengar till en början. Lånar man för mycket då man utvecklar produkter kan man lätt hamna i en ond cirkel och i värsta fall gå i konkurs. När du ser att konceptet fungerar, då kan du ta lån om det behövs.

.

Intervju och text: Sarah Gotthold, Sago Resurs

Dela nyhet

Läs mer