Nytt affärsnätverk för kvinnliga företagare etableras i Luleå

Aurora Network är ett affärsnätverk för kvinnliga entreprenörer i Norrbotten som drivs av NyföretagarCentrum Nord. Nätverket finns i dagsläget på tre orter i länet och etableras nu även i Luleå.

För att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att utveckla sina företag driver NyföretagarCentrum Nord sedan 2018 nätverket Aurora Network i samarbete med Almi Nord, Sparbanken Nord samt kommunerna på respektive verksamhetsorter. Inom ramen för Aurora Network träffas deltagarna regelbundet för kompetensutveckling, inspiration, nätverkande och professionella samarbeten.

Nya samarbeten
Det kvinnliga affärsnätverket Aurora Network finns sedan tidigare i Boden, Pajala och Övertorneå och etableras successivt på fler orter i länet för att bredda näringslivet och gynna nya samarbeten lokalt och regionalt. Affärsrådgivare Monica Wikström-Johansson på NyföretagarCentrum Nord ansvarar för att starta upp och leda nätverket i Luleå.

– Jag är glad att Luleå kommun ger oss i uppdrag att etablera Aurora Network även i Luleå. Vi har sett vilken konkret nytta och kraft Aurora Network har på övriga orter där vi är verksamma. Nya affärskontakter har skapats, affärer har gjorts mellan deltagarna, nya samarbeten och gemensamma paketeringar har gjorts och planeras. Framför allt fyller affärsnätverket en funktion som ett värdefullt komplement till övriga nätverk som finns.

Jämställt företagande
Deltagande i Aurora Network är kostnadsfritt och öppet för blivande och nya företagare samt redan etablerade entreprenörer. Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå kommun, ser mycket positivt på att samverkansinitiativet nu startar upp i Luleå. 

– Vi vill se fler kvinnliga entreprenörer som förverkligar sina drömmar och fångar sammanhang för affärsutveckling. Målet om ett mer jämställt företagande delar vi med näringslivet och satsningen på Aurora Network, där både etablerade och nya företagare möts, gör vi tillsammans.

Ökad konkurrenskraft
Anna Engström är verksamhetschef på NyföretagarCentrum Nord. Hon menar att affärsnätverket är mycket betydelsefullt för enskilda, kvinnliga företagare men pekar även på jämställdhet inom näringslivet som en viktig fråga för samhällsutvecklingen.

– Vi har alltför länge stått och stampat på en låg andel kvinnor som driver företag i Sverige och i Norrbotten och det här behöver vi förändra. Ett jämställt ägande av företag har stor påverkan på hela samhället; ekonomi, demokrati och makt. Därför är Aurora Network en motor i utvecklingen av Norrbottens konkurrenskraft. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla affärsnätverket i stark samverkan med Almi Nord, Sparbanken Nord och tillkommande partners från näringslivet.

För mer information, kontakta
Monica Wikström-Johansson, affärsrådgivare NyföretagarCentrum Nord tfn 070-559 39 94.

Anna Engström, verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord tfn 070-525 26 82.

Dela nyhet

Läs mer