Kristina A Fam Kamprads stiftelse

NyföretagarCentrum Nord beviljades 3,2 miljoner i finansiering av Familjen Kamprads stiftelse för utveckling av företag i norr 

NyföretagarCentrum Nord har beviljats finansiering på 3,2 miljoner kronor från Familjen Kamprads  stiftelse. Initiativet syftar till att stödja och främja entreprenörskap och nyföretagsamhet i Norrbotten. 

Inom ramen för stiftelsens uppdrag om att främja utveckling av företagsverksamhet i Norrland har stiftelsen beslutat att stödja NyföretagarCentrum Nords initiativ Nya Starka Företag i Norrland.  

Vi är glada över att kunna stödja angelägna utbildningsinsatser för nystartade företag i Norrbotten. Genom såväl fysiska möten som digitala forum kommer Nyföretagarcentrum att nå flera hundra nya företagare under tre år. Det ska stärka företagens konkurrenskraft, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads Stiftelse. 

NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening som arbetar på uppdrag av kommunen för att stötta blivande och nya företagare inför start och utveckling under de tre första verksamhetsåren. I samverkan med kommun, lokalt näringsliv och regionala näringslivsfrämjare erbjuds kostnadsfri rådgivning, utbildning och mentorprogram. Organisationen växer och finns nu i åtta av regionens kommuner. Under 2023 beräknas NyföretagarCentrum Nord att vara delaktig i 400 företagsstarter i Norrbotten. 

Tack vare finansieringen från Familjen Kamprads stiftelse möjliggörs branschspecifika satsningar för att stötta nya företagare inom besöksnäring, gröna näringar och centrumutveckling. Initiativet inkluderar även en hållbarhetssatsning, möjliggör grupprådgivning för nya företagare med internationell bakgrund och växlar upp utbudet av digitala seminarium.  

I den samhällsomvandling vi befinner oss i finns krav på nya, hållbara och konkurrenskraftiga företag. Det här initiativet banar väg för fler företagare inom behovsbranscher, skapar en djupare förståelse kring hållbarhet redan från start och ökar nya företagares tillgänglighet till kunskap om att driva och utveckla företag. Häri kommer vi även möta upp en ökande inflyttande internationell målgrupp nya företagare vid våra verksamhetsorter. Vi är tacksamma för Kampradstiftelsens engagemang för entreprenörskap i norr och att fler nyföretagare ges goda förutsättningar redan från start, säger Anna Engström, Verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord. 

Initiativet kommer ske i samverkan med bland annat besöksnäringsfrämjare, Nära Mat Norrbottens livsmedelsstrategi, centrumutvecklare i kommuner, regionala näringslivsfrämjare och lokalt näringsliv under åren 2023 – 2026.

Om Familjen Kamprads stiftelse 

Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011. Sedan dess har stiftelsen delat ut ca 1,5 miljard  kronor till forskning- och utbildning inom områdena Förbättrad livskvalitet för äldre,  Entreprenörskap särskild för en levande landsbygd, Miljö och Medicin.  Ingvar Kamprad testamenterade hälften av sina tillgångar till stiftelsen med viljan att  utveckla företagsverksamheten i Norrland. De initiativ som stiftelsen påbörjat, tillsammans  med olika aktörer i norra Sverige, ska stärka det norrländska entreprenörskapet och  långsiktigt stärka norrländska företags konkurrenskraft.

Om Nyföretagarcentrum Nord

NyföretagarCentrum Nords verksamhet finansieras av kommuner och näringsliv i samverkan. Tack vare våra regionala och lokala partners kan vi erbjuda kostnadsfri rådgivning, utbildning och nätverk till dig som är ny eller blivande företagare.

Foto:

Kristina Alsér, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse

Tid för affärsrådgivning bokas här.

Dela nyhet

Läs mer