Nu öppnar NyföretagarCentrum i Boden och Piteå

NyföretagarCentrum Nord, regionens starka samverkansorganisation för att stötta nyföretagare, etablerar nu verksamhet i Boden och i Piteå. NyföretagarCentrum har sedan 2015 verkat i Norrbotten för att stötta och inspirera personer som vill starta eget. Tack vare de nya etableringarna får ännu fler nya företagare tillgång till rådgivning, utbildning och nätverk för att realisera och utveckla sina affärsidéer. 

NyföretagarCentrum Nord finns sedan 2015 etablerat i Norrbotten för stöd och rådgivning till nya och blivande företagare. Nu öppnar verksamheten i Boden och Piteå och förbättrar därmed möjligheterna för fler nya företagare att få en bra företagsstart. Satsningen sker i nära samarbete med Bodens Kommun och Piteå Kommun.  

Det är verkligen roligt att NyföretagarCentrum nu även får välkomna Bodensare och Pitebor till våra utbildningar, rådgivningar och andra aktiviteter för nyföretagare. Detta skapar möjligheter för nyföretagare att få en bra start genom lättillgänglig kunskap och rådgivning och att utveckla lokala och regionala affärsnätverk. Vi ser fram emot att tillsammans med näringslivet i Boden och Piteå och kommunernas näringslivsutvecklare bidra till utvecklingen av det viktiga nyföretagandet i de båda kommunerna, säger Anna Engström, Verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord. 

Genom NyföretagarCentrum Nord får nyföretagaren kunskap och verktyg för att få en bra företagsstart och utveckling genom kostnadsfri rådgivning och utbildningar om affärsplanering, finansiering, kommunikation, försäkringsfrågor, avtal, sälj, ekonomi mm. NyföretagarCentrum stöttar även nyföretagaren genom mentorskap och affärsnätverk. 

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att ge rådgivning, utbildningar och stöd till nya företag i Boden tillsammans med NyföretagarCentrum Nord. Utvecklandet av nya företag är väldigt viktigt för ett starkt och växande näringsliv där vi dessutom möter helt nya affärsidéer i takt med samhällsomställningen, säger Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare Boden Business Park.

Vi har bedrivit stöd till nyföretagande i egen regi i över 20 år, nu tar vi steget och växlar upp detta arbete. Genom NyföretagarCentrums etablering i Piteå kommer vi komplettera andra initiativ för näringslivsutveckling som finns etablerat på Acusticum och skapa en ännu bredare miljö för entreprenörskap. Vidare så hoppas vi att lyfta nystartsarbetet och få ännu mer fokus på just entreprenörskap i olika forum, skolan och samhället i stort. Detta utöver själva stödet till nystart är viktigt i den expansiva tid även vi befinner oss i, säger Niklas Winblad von Walter, Näringslivschef Piteå Kommun.  

5Verksamheten i Piteå och Boden drar i gång i detta nu med individuell rådgivning och löpande utbildningar och träffar för nya företagare. I Piteå möter NyföretagarCentrums Affärsrådgivare Anna Åström nystartare och Frida Ekeström ansvarar för individuell rådgivning i Boden. Samtliga tjänster och aktiviteter är kostnadsfritt för den enskilde nyföretagaren.  

Om NyföretagarCentrum Nord

År 2015 etablerades den ideella föreningen NyföretagarCentrum Nord i Norrbotten med syfte att i samverkan med kommunen underlätta för nya företagare. Den ideella föreningens medlemmar består av de kommuner som ingår i samarbetet, företagsfrämjande organisationer samt företag från det lokala näringslivet. Samarbetet möjliggör kostnadsfri rådgivning och utbildning för den enskilda nya företagaren.  

NyföretagarCentrum Nord välkomnar successivt fler kommuner i samarbetet som nu är etablerat tillsammans med åtta kommuner: Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Luleå, Pajala, Piteå, Överkalix och Övertorneå. 

För ytterligare information: 

Anna Engström, verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord, anna.engstrom@nyforetagarcentrum.se, tfn: 070- 525 26 82

Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare Boden Business Park, michaela@bodenbusinesspark.se, tfn: 070-206 63 84 

Nicklas Winblad von Walter, Näringslivschef Piteå kommun, Nicklas.Winbladvonwalter@pitea.se, tfn: 0911-69 60 18

Frida Ekeström, Affärsrådgivare i Boden, NyföretagarCentrum Nord, Michaela Strömberg, Näringslivsutvecklare Boden Business Park, Anna Engström, Verksamhetschef, NyföretagarCentrum Nord.

Dela nyhet

Läs mer