aurora network norrbotten

NyföretagarCentrum Nord, Almi Nord och Sparbanken Nord förstärker samarbetet för kvinnors företagande i Norrbotten

Nu skapas än bättre förutsättningar för att utveckla kvinnors företagande i Norrbotten när Almi Nord ansluter sig till samarbetet inom affärsnätverket Aurora Network.    

NyföretagarCentrum Nord är ett samverkansinitiativ mellan kommuner i Norrbotten för att skapa goda förutsättningar för nya företagare i regionen. Sedan 2018 är NyföretagarCentrum Nord drivande i affärsnätverket Aurora Network. Nätverket finns etablerat i Haparanda, Pajala och Övertorneå och syftar till att skapa goda förutsättningar för affärsutveckling i företag som ägs och drivs av kvinnor. Nätverket vänder sig till både etablerade och nya företagare.

Aurora Network leds av NyföretagarCentrum Nord i samarbete med respektive kommun inom ramen för näringslivsstimulerande insatser. Sparbanken Nord är sedan tidigare samverkanspart i nätverket som nu förstärks av Almi Nord.

Vi är glada att även Almi ansluter sig till samarbetet inom ramen för Aurora Network. Tillsammans med Almi och Sparbanken Nord skapas nu än bättre långsiktigt goda förutsättningar för utveckling i företag som drivs av kvinnor i våra samverkanskommuner i Norrbotten, säger Anna Engström, verksamhetschef vid NyföretagarCentrum Nord.

I likhet med stora delar av företagarsverige finns även i Norrbotten utmaningar med ojämställdhet i näringslivet. Majoriteten av företagarna är män och kvinnorna lever många gånger inte på sitt företagande. Satsningar behövs för att fler företag som drivs av kvinnor ska ges goda förutsättningar för utveckling. 

– Jämställt företagande och näringsliv är en förutsättning för ett välmående samhälle. Vi inom Almi har sedan flera år jobbat aktivt för att främja företag som drivs av kvinnor och är glada att nu samarbeta med NyföretagarCentrum Nord och Sparbanken Nord inom Aurora Network. Samarbetet och nätverket möjliggör och banar väg för fler växande företag som drivs av kvinnor i Norrbotten, säger Fredric Genberg, Vd Almi Nord. 

– Entreprenörskap och företagande är en av grundpelarna i vårt samhällsengagemang och här ser vi ofta att fungerande nätverk ger värdefulla effekter, exempelvis erfarenhetsutbyte och direkta samarbeten.  Vi välkomnar att fler aktörer stöttar satsningen och hoppas att Aurora Network kan etableras på fler platser i vår region, säger Erika Mattsson chef Hållbarhet & Samhälle på Sparbanken Nord.” 
Affärsnätverket Aurora Network etableras successivt på fler orter i länet och det regionala samarbetet vidareutvecklas. Initiativet innebär samtidigt en prioritering för ett breddat näringsliv i regionen.

För ytterligare information: 

Fredric Genberg Vd, Almi Nord
Telefon: 073 – 092 24 82
e-post: fredric.genberg@almi.se

Erika Mattsson Chef Hållbarhet & Samhälle, Sparbanken Nord
Telefon: 0771-23 13 41, 070-388 60 25
e-post: erika.mattsson@sparbankennord.se

Anna Engström Verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord
Telefon: 070-525 26 82
e-post: anna.engstrom@nyforetagarcentrum.se
www.nyforetagarcentrumnord.se

Dela nyhet

Läs mer