Ellen Dyverfeldt, Train with Ellen och Angelica Danielsson, Främja Specialpedagogik, Adepter i Nyföretagarcentrum Nords Mentorprogram 2023/2024

Alla entreprenörer klara i Nyföretagarcentrums mentorprogram – se hela listan

Fyrtio sökte till de femton platserna. Nu är Nyföretagarcentrums populära mentorprogram igång där drivna nystartare från hela länet får stöd och inspiration av erfarna företagare.

Mentorprogrammet startade den 19 oktober med en gemensam kick-in för nya deltagare och kick-out av föregående års mentorer och adepter. Anna Engström är verksamhetschef på Nyföretagarcentrum nord.

– Vi matchar nyföretagarna med vassa entreprenörer och ledare från Norrbotten som generöst delar med sig av tid, kunskap och sina professionella nätverk. Vi vet att vårt program kan betyda så mycket i början när allt är nytt och man kanske är osäker på vad och hur man ska komma ut på marknaden, där är mentorn ett ovärderligt bollplank.

Nyföretagarcentrums mentorprogram löper över ett år och under den tiden träffas nyföretagaren och mentorn i regelbundna möten. Det ordnas också flera event där samtliga deltagare i programmet nätverkar, ökar kunskap om företagande och utbyter erfarenheter.

– Jag deltog själv i programmet som nystartad, säger Ann Murugan, affärsrådgivare och på Nyföretagarcentrum nord. Utbytet med min mentor var guld värt och en anledning att jag kom vidare så snabbt.

Årets nya entreprenörer
Ellen Dyverfeldt, Train With Ellen
Johanna Vesterberg, Normada AB
Linda Vesterberg, LiVe Terapi i Luleå
Hans-Petter Ajanki, Nordic Construction Solutions
David Orre, Rödfärgskultur i Norr AB
Fredrik Andersson, markjobbet.se Norrbotten AB
Linda Andersson och Hilda Wilka, Solklar Hälsa i Norr AB
Angelica Danielsson, Främja specialpedagogik
Anna Almqvist, Anna Almqvist Text AB
Sharifullah Mohammad Omar, Stich it SMA AB
Hulda Wirsén, Stora Mu AB
Sara Lindström, Sara Lindström Photography
Ulrika Hagman, CatlaS
Ann-Christine Ojanlatva och Hanna Allden, Lapland Nature & Health AB 

Årets mentorer
Karin Sjöö Åkeblom, Tromb
Mikael Backgård, Advise North
Jan Esensjö, Petrina & Partners
Marie Nilsson, Infjärdens Värme
Anna Lundqvist, Complete Consulting
Mats Wikman, Wikmans fastigheter
Emmy Lundmark och Hanna Nordgren, Hygge Hem
Louise Nelson, Louise Nelson
Malin Winberg, Malin Winberg AB 
Thomas Andersson, Brightnest
Annika Högström, Läkarjouren
Pia Huuva, Huuva Hideaway
Niclas Tidström, Modul
Cecilia Andersson, Rovilan

Läs mer om vad våra tidigare mentorer och adepter säger om Mentorprogrammet här. 

Dela nyhet

Läs mer