Affärsnätverk Aurora Network

Vill du växa som företagare, bredda dina affärskontakter och utveckla nya samarbeten lokalt och över hela Norrbotten?

Aurora Network är affärsnätverket för företagsamma kvinnor i Norrbotten.

Möten mellan människor, kontakter som skapas och relationer som underhålls är viktigt för att få fart på dina affärer. Att samla på sig kunskap och utveckla goda affärsnätverk hjälper dig att realisera dina affärsidéer och utveckla ditt företag, därför finns Aurora Network.

Aurora Network är ett affärsnätverk för företagsamma kvinnor i Norrbotten. Målgruppen är bred: kvinnor som är blivande företagare, nya företagare och etablerade företagare. Denna kombination av erfarenheter och faser i företagandet är del i nätverkets styrka. 

Lokala och regionala affärskontakter skapas i Norrbotten

Nätverket syftar till att bidra till personlig utveckling, bredda affärskontakter och utveckla nya affärssamarbeten lokalt och över hela Norrbotten.

Inom nätverket samlas vi för nätverksträffar som ökar kunskap om företagande, inspirerar och ökar kännedom om olika företag som drivs av kvinnor i Norrbotten. 

Vid respektive ort där nätverket är etablerat arrangeras nätverksträffar vid två till tre tillfällen under året. Minst en av dessa träffar samarrangeras mellan flera kommuner i Norrbotten, vilket ger möjligheter till utökade affärskontakter där kommunernas gränser saknar betydelse. 

Aurora Network ska stärka företagsamma kvinnor i Norrbotten, där kommunernas gränser saknar betydelse för kunskapsutbyte och nya affärer.

Här finns vi idag

I dag finns Aurora Network etablerat i Övertorneå, Haparanda och i Pajala. Vi välkomnar löpande fler företagsamma kvinnor och fler kommuner in i samarbetet inom Aurora Network.

Initiativet är ett samarrangemang mellan Nyföretagarcentrum Nord och Sparbanken Nord tillsammans med Pajala, Haparanda och Övertorneå kommuner. 

Är du intresserad?

Deltagande i Aurora Network är kostnadsfritt. Är du företagsam kvinna i Haparanda, Pajala eller Övertorneå och vill ingå i nätverket? Eller är du bosatt i annan kommun i Norrbotten och vill uppmärksamma oss om behov av nätverk på din ort?

Anmäl ditt intresse genom att skicka oss ett mail till: nord@nyforetagarcentrum.se

Haparanda

  • Datum för träffar 2023 kommer inom kort 

Exempel: Anmälan sker via Facebook evenemang, länk

För mer information om Aurora Network Haparanda kontakta: Monica@nyforetagarcentrum.se

Pajala

För mer information om Aurora Network Haparanda kontakta: 
Monica@nyforetagarcentrum.se

Övertorneå

  • Onsdag 22 feb 2023 kl 17.00-21.00, Affärsnätverk Aurora Network ÖvertorneåFör mer information och program se Facebook evenemang.

För mer information om Aurora Network Haparanda kontakta: Monica@nyforetagarcentrum.se

Aurora Network på besök vid Hietalas Handelsträdgård 2022