Årets mentor i Norrbotten 2022

Årets Mentor 2022 – Reidun Holstad Johansson

Årets Mentorer i Norrbotten 2022 prisade

Reidun Holstad Johansson, Luleå Basket och Reidun Relations och Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Framåt Konsult har utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. 

Genom Almi Nord och Nyföretagarcentrum Nords gemensamma mentorprogram får en företagare under ett år i rollen som adept tillgång till en mentor. Mentorn fungerar som bollplank för att ta företaget vidare till nästa nivå. Mentoruppdraget är ideellt och innebär en möjlighet till utveckling och nya affärskontakter för både mentor och adept.

Årligen delas utmärkelse till Årets mentor ut inom programmet. Årets Mentor Starta, till ett företag i uppstartsfas från Nyföretagarcentrum, och Årets Mentor Växa, till ett företag i tillväx från Almi. 

Årets Mentor 2022 i Norrbotten

Under fredagen delades priset ut till Årets Mentor i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni tillsammans med Nyföretagarcentrums och Almis Mentornätverk, på landshövdingens residens och prisutdelare var länsråd Katarina Ljunggren.

Vinnarna utsågs i hård konkurrens i finalen. Till Årets Mentor Starta utsågs Reidun Holstad Johansson, Luleå Basket och Reidun Relations och till Årets Mentor Växa Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Framåt Konsult AB.

Övriga nominerade mentorer i kategorin Årets Mentor Starta var Samuel Holmström, Lundqvist Trävaru AB och Monica Helin,  aMHigo AB. Övriga nominerade mentorer i kategorin Årets Mentor Växa var Simon Wanler, Bastard Burgers och Irene Alvarsdotter, Certo Verksamhetsutveckling AB. 

Årets Mentor Starta – Reidun Holstad Johansson

Vinnaren av Årets Mentor Starta Reidun Holstad Johansson har en diger erfarenhet av att bygga affärsrelationer och att arbeta med kommunikation i säljande roller. Mentorsrelationen inleddes under hösten 2021 då Reidun kom in som mentor för Frida Ekeström som driver bolaget Ekeström Consulting AB, ett företag som jobbar med projektledning inom industrin, regionala utvecklingsuppdrag och utbildning.

”Mentorn var ett stort stöd i utmanande uppstarten – mitt under brinnande pandemi”

Reidun Holstad Johanssons adept Frida Ekeström startade företaget Ekeström Consulting AB år 2020. Frida är civilekonom och har tidigare jobbat inom industrin på LKAB, Northland och ÅF men också för Swedish Lapland Visitors Board, regionens företrädare inom besöksnäringen. ”När jag under pandemin blev arbetslös var det nästan som en självklarhet att jag skulle starta eget. Frågan var bara inom vad? Och skulle jag våga?” berättar Frida. Företaget startades mitt under pågående coronapandemi. 

Frida berättar att stödet från mentorn har varit viktigt under denna tid när kundmöten och vägar till uppdrag var en utmaning och en period som även skapade viss osäkerhet i Fridas roll som ny företagare. Med Reiduns stöd analyserades bolagets inriktning och nuläge, plan och mål framåt sattes och följdes upp vid gemensamma träffar.

Frida beskriver Reidun som en väldigt lyckad matchning i en person som stärkt Frida i rollen som egen företagare, bjudit på sina egna erfarenheter, nätverk, bra tips och konkreta fakta kring exempelvis försäljning. ” Tron på mig själv har stärkts, tack vare Reidun har jag vågat ta säljsamtalen jag annars inte skulle ha tagit och Reidun har verkligen funnits där när jag behövt. Hon har överträffat mina förväntningar av mentorns roll”, avslutar Frida.

Motivering Årets Mentor Starta

”Årets Mentor Starta, Reidun Holstad Johansson, har genom ett djupt engagemang för sin adept bjudit på egna erfarenheter, förmedlat goda kontakter, tips och konkreta fakta. Reidun har rustat sin adept med gyllene kunskap, utmanat adepten för att tydliggöra erbjudande, forma bättre affärer och bygga goda relationer – för att möta kunder och forma långsiktiga affärsrelationer. I sin roll som mentor har Reidun på ett föredömligt sätt, med hög tillgänglighet, stärkt adeptens förmåga, kunskap och självsäkerhet i rollen som affärskvinna i Norrbotten. I Reiduns roll som mentor skapar hon förutsättningar för fler framgångsrika företag i Norrbotten och i Sverige.”

Reidun har i rollen som mentor skapat förutsättningar för mitt företags fortsatta utveckling genom att tydliggöra erbjudande, forma bättre affärer och bygga goda relationer – och inte minst stärkt mig i min roll som företagare, summerar Frida Ekeström, adept i Nyföretagarcentrums mentorprogram 2021/2022 och Vd för Ekeström Consulting AB.

I oktober startar Nyföretagarcentrum upp mentorprogrammet för 2022/2023. 

För mer information

Kontakt Nyföretagarcentrum Nord: Anna Engström, Verksamhetschef Nyföretagarcentrum i Norrbotten, anna.engstrom@nyforetagarcentrum.se,  mobil 070 – 52 52 682 

Kontakt Årets Mentor Starta 2022: Reidun Holstad Johansson, reidun@luleabasket.com, mobil 070-223 56 18

Mentorer i final till Årets Mentor Starta 2022 och deras adepter: Samuel Holmström, Lundqvist Trävaru AB, Sandra Granbom, Mitt Ombud Claims Consulting AB, Frida Ekeström, Ekeström Consulting AB, Reidun Holstad Johansson, Luleå Basket och Reidun Relation (Årets Mentor 2022), Kajsa Simu, Hlin AB och Monica Helin, aMHigo AB. Här tillsammans med Anna Engström och Monica Wikström Johansson, Nyföretagarcentrum.
Årets Mentorer 2022 Norrbotten
Årets Mentor Växa 2022 Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Framåt Konsult AB, Jimmy Eriksson Anläggningsmetodik i Luleå AB (adept) Årets Mentor Starta 2022 Reidun Holstad Johansson, Luleå Basket och Reidun Relation, Frida Ekeström, Ekeström Consulting AB (adept)

Dela nyhet

Läs mer