Almi och NyföretagarCentrum Nord utser Årets mentorer i Norrbotten

Nicklas Wikström, Oh My Interactive och Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden AB, har
utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under
fredagen och prisutdelare var landshövding Lotta Finstorp.


Om mentorprogrammen

Genom Almi och Nyföretagarcentrum Nords mentorprogram får en företagare (adept) under ett år
tillgång till en mentor som fungerar som bollplank för att ta företaget vidare till nästa nivå.
Mentoruppdraget är ideellt och innebär en möjlighet till utveckling och nya affärskontakter för både
mentor och adept.
Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som driver mentorprogrammet
inom ramarna för projektet Hållbar tillväxt. Årets Mentor Starta i Norrbotten delas ut till en mentor
inom NyföretagarCentrum Nords mentorprogram, som är del av det nationella programmet Mentor
Nya Företag inom ramen för NyföretagarCentrum Sverige.


Årets mentor 2023 i Norrbotten
Till Årets Mentor Växa har Nicklas Wikström, Oh My Interactive utsetts och Årets Mentor Starta är
Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden AB.


Motivering Årets Mentor Starta
Vinnaren av Årets Mentor Starta har på ett strukturerat sätt stöttat sin adept för att tydliggöra
visioner, realisera hållbara affärer och att skapa balans i privatliv och företagande. Tack vare
mentorns hjälp har adepten utvecklat trygghet, säkerhet och professionalitet i sin roll som
företagare, med konkret stöd i att få rätt saker gjorda och att ta betalt. Årets mentor Starta har på
ett föredömligt sätt, med en hög grad av professionalism, lugn och säkerhet bidragit till att utveckla
en god grund i adeptens företag, stärka adeptens möjligheter att växla upp omfattningen i företaget
och att skapa förutsättningar för en starkare ekonomi.


Årets mentor i kategorin Starta är Anna Lundqvist, Vd och ägare av Bli Klar, Complete Consulting
Sweden AB.


Adepten för Årets mentor starta: ”Jag är lugnare, tryggare, säkrare och mer professionell idag”
Mentor-relationen inleddes under 2022 då Anna Lundqvist kom in som mentor för adeptföretaget
Peace Love Joy i Luleå som drivs av Sofia Larsson som är yogalärare, massageterapeut och healer.
Sofia berättar: ”-Jag har utvecklats väldigt mycket som person och företagare med hjälp av Anna som
mentor. Vi har klargjort vilka områden som jag behövde ta tag i för att få mer ordning och struktur
samt skalat bort sådant som inte gynnar mig, allt för att jag ska kunna jobba så hållbart som möjligt
både ekonomiskt och för mina kunder och min hälsa. Det har gjort mig lugnare, tryggare, säkrare och
mer professionell i mitt företagande och gett mig större och mer inkomstbringande uppdrag.”


Motivering Årets Mentor Växa:
Vinnaren av Årets Mentor Växa 2023 har varit ett uppskattat stöd för sin adept i såväl
marknadsförings- som personalfrågor. Mentorn är en smart, snäll och engagerad person som lyckats
få svåra saker att verka lätta för sin adept. Under mentoråret har adeptbolaget vuxit, både genom

– Jag har fått hjälp att växa strukturerat och att säkerställa att vi håller kvaliteten i alla led i
bolaget, säger Anneli Selberg, grundare av adeptbolaget Kroppsbalans i Luleå AB.
– Min mentor har varit ett fantastiskt stöd för att utveckla mitt företag. Tack vare mentorskapet har
jag fått hjälp att prioritera, avancera och ta välgrundade beslut för att bygga ett hållbart företag och
att vara hållbar som företagare, säger Sofia Larsson, grundare av adeptbolaget Peace Love Joy, som
jobbar både digitalt och lokalt för hälsa och välmående.

ökad omsättning samt genom att öppna en ny filial. Adepten har stärkts i sin ledarroll, fått bättre
struktur och lyckats fördela rollerna mer och bättre i teamet. Mentorn har fått adepten att
framgångsrikt ta nästa kliv i företagets utveckling.
Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Nicklas Wikström, styrelseordförande för
kommunikationsbyrån Oh My Interactive.


Adepten för Årets mentor växa: ”Vi har lyft helhetskänslan bakom våra tjänster”
Mentor-relationen inleddes under 2021 då Nicklas Wikström kom in som mentor för adeptbolaget
Kroppsbalans i Luleå och entreprenören Anneli Selberg. Bolaget erbjuder holistisk helhetshälsa i form
av massage, träning och även utbildningar i massage.


Anneli berättar: ”- Det var tack vare Nicklas insikter att vår webbsida inte lyckades förmedla samma
premium-upplevelse som besöken i våra lokaler, som jag bestämde mig för att utveckla vår
webbsida. Jag valde att göra den investeringen i att vidareutveckla vår grafiska plattform med webb
och logotyp och nu har premium-upplevelsen flyttat in i webben också.
Jag har också fått hjälp av Nicklas med personalfrågor, i vår bransch och för ett behandlingsföretag är
det viktigt, vi jobbar ju alla med människor.”


Övriga nominerade mentorer i Årets Mentor Växa:
Jonas Qvist, Kalix Bygg och Plåt
Mia Nordlund, Curatina


Övriga nominerade mentorer i final i Årets Mentor Starta:
Elisabeth Folkesdotter Pekkari, konsult
Josefine Åhl, In Time International

Foto: Från vänster Anna Engström, NyföretagarCentrum Nord, Albin Isaksson Mekkom AB, Jonas Qvist Kalix Bygg & Plåt, Ulrica Eriksson Pausbyrån, Sofia Larsson Peace Love Joy, Anna Lundqvist Complete Consulting (årets mentor 2023), landshövding Lotta Finstorp, Ann Murugan NyföretagarCentrum Nord. På bilden saknas Mia Nordlund Curatina (Årets Mentor 2023 finalist)

För mer information, kontakta:
Stefan Stålnacke, mentorsansvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05
Nicklas Wikström, Årets Mentor Växa i Norrbotten, mobil 070-247 88 80
Anna Engström, Verksamhetschef Nyföretagarcentrum Nord, mobil 070-525 26 82
Anna Lundqvist, Årets Mentor Starta i Norrbotten, mobil 070-261 62 81


Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Om NyföretagarCentrum Nord
NyföretagarCentrum Nord är Norrbottens ledande kraft för nyföretagande med målet att skapa goda förutsättningar för fler hållbara nya företag i Norrbotten. NyföretagarCentrum Nord möter nystartare i åtta av Norrbottens kommuner. I
samarbete med kommun och näringsliv rustas nya och blivande företagare med kunskap, inspiration och affärsnätverk för att starta, driva och utveckla nya företag. NyföretagarCentrum finns i 230 av Sveriges kommuner.


Bekanta dig med deltagarna i NyföretagarCentrums Mentorprogram 2023/2024!

Ellen Dyverfeldt, Train With Ellen
Karin Sjöö Åkeblom, Tromb
Johanna Vesterberg, Normada AB
Mikael Backgård, Advise North
Linda Vesterberg, LiVe Terapi i Luleå
Jan Esensjö, Petrina & Partners

Hans-Petter Ajanki, Nordic Construction Solutions
Marie Nilsson, Infjärdens Värme
David Orre, Rödfärgskultur i Norr AB
Anna Lundqvist, Complete Consulting
Fredrik Andersson, markjobbet.se Norrbotten AB
Mats Wikman, Wikmans fastigheter

Linda Andersson och Hilda Wilka, Solklar Hälsa i Norr AB
Emmy Lundmark och Hanna Nordgren, Hygge Hem
Angelica Danielsson, Främja specialpedagogik (sida under uppbyggnad)
Louise Nelson, Louise Nelson AB
Anna Almqvist, Studiotext
Malin Winberg, Malin Winberg AB

Kimberly Lidman, Klart MI AB
Mia Nordlund, Curatina AB
Sharifullah Mohammad Omar, Stich it SMA AB
Thomas Andersson, Brightnest
Hulda Wirsén, Stora Mu AB
Annika Högström, Läkarjouren

Sara Lindström, Sara Lindström Photography
Pia Huuva, Huuva Hideaway
Ulrika Hagman, CatlaS
Niclas Tidström, Modul
Ann- Christine Ojanlatva och Hanna Allden, Lapland Nature & Health AB
Cecilia Andersson, Rovilan

Läs mer om vad våra tidigare mentorer och adepter säger om Mentorprogrammet här. 


Mer Information om NyföretagarCentrum Nords mentorprogram

Mer information om Mentorprogrammet 2023/2024 hittar du här. Du kan även prata med din lokala Affärsrådgivare.

Om Nyföretagarcentrum Nord

NyföretagarCentrum Nords verksamhet finansieras av kommuner och näringsliv i samverkan. Tack vare våra regionala och lokala partners kan vi erbjuda kostnadsfri rådgivning, utbildning och nätverk till dig som är ny eller blivande företagare.

Mentorprogrammet finansieras av Tillväxtverket.

Tid för affärsrådgivning bokas här.

Dela nyhet

Läs mer