30 November Att köpa eller sälja bolag

30 November Att Köpa eller Sälja Företag – i Haparanda, Pajala och Övertorneå 

Planerar du för att köpa ett företag eller sälja ditt företag och finns i Haparanda, Pajala eller i Övertorneå. Välkommen till digitalt seminarium där du får möjlighet att förstå hur du ska planera klokt kring ägarskiftet som säljare eller som köpare.  

Vill du sälja ditt företag eller köpa ett företag?
Är det dags för generationsskifte, ägarbyte eller att ta in en ny delägare? Frågorna är många i denna situation, Hur får man rättvisa mellan barnen? Vad är skillnaden mellan att köpa aktier och inkråm? Vad blir det för konsekvenser och vilket pris är det rätta? Hur finansierar jag mitt bolagsköp?

Företrädare från Svensk Företagsförmedling, Sparbanken Nord, Almi, CooCon, Aspia
och Nyföretagarcentrum Nord medverkar och svarar på dina frågor.

Datum: 30 November
Tid: kl 17:30-20:00
Var: Digitalt (Teams) 
I fokus: Att köpa eller sälja bolag – Vad bör man tänka på. 

Programmet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Övertorneå kommun, Pajala kommun, Haparanda kommun och Nyföretagarcentrum Nord.

För frågor kontakta: Monica Wikström Johansson, mail: monica@nyforetagarcentrum.se
Anmälan senast den 25 november. 

Anmälan här!  

Program för seminarium

  1. NyföretagarCentrum Nord inleder och hälsar alla välkommen, Monica Wikström-Johansson (10 min)
  2. Svensk Företagsförmedling, Peter Kieri (30 min)
  3. Sparbanken Nord och ALMI, Victoria Hannedahl och Mathias Larsson (20 min)
  4. Paus och bensträckare (10 min)
  5. Skeppsbrons Skatt, Mikael Westin och Anders Stiegler (20 min)
  6. Möjligheter genom Ägarskiftessatsningen CooCon, Marie Wiklund (10 min)
  7. Tornedalens Begravningsbyrå, Johanna Sturk (15 min)
  8. NyföretagarCentrum Nord, Monica Wikström-Johansson (10 min)
  9. Frågor och summering (20 min) 

Dela nyhet

Läs mer