Mentorskap

Vill du få möjlighet att växa som företagare?
Mentorprogrammet ger dig möjligheter att få värdefull kunskap, erfarenhet och nätverk för utveckling. 

 

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart.

I Nyföretagarcentrums mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis under ett års tid. En mentor kan bidra till en bättre företagsstart, ökad lönsamhet och vidare utveckling för ditt företag.

Mentorskap och Mentorprogram

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person.

Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis äldre) person har rollen som förebild och på ideell basis erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person med viljan till stöd i sin personliga utveckling – sin adept. 

I Nyföretagarcentrums mentorprogram följs adept och mentor åt under ett års tid. Under denna period får företagaren kostnadsfritt någon att utmana sina idéer med, hjälp att hitta lösningar på utmaningar och stöd för att komma framåt i företagets utveckling.

Uppstart och gemensamma nätverksträffar

Inför uppstarten i oktober träffas hela nätverket tillsammans med dig och din mentor för en introduktion till Mentorprogrammet. Ni planerar sedan på egen hand era träffar framåt det närmaste året. Vi rekommenderar att ni träffas cirka en gång per månad. 

Under mentorperioden bjuder Nyföretagarcentrum även in till gemensamma nätverksträffar med samtliga adepter och mentorer. Vid dessa tillfällen samlas vi under ett aktuellt tema, ofta med inbjudna företagare som gästföreläsare,  för utbyte av erfarenheter och nätverkande. 

Anmäl ditt intresse

Deltagande i mentorprogrammet är kostnadsfritt och du anmäler ditt intresse genom att skickar oss en intresseanmälan. Vi gör sedan allt vi kan för att matcha dig som adept med en mentor som ska bidra i din och företagets utveckling framåt.

Vi  har ett begränsat antal mentorpar varje år. Alla som ansöker kan tyvärr inte alltid erbjudas plats.

Anmäl ditt intresse för Mentorprogrammet 2022/2023 här

Vill du veta mera?

Skriv till oss på nord@nyforetagarcentrum.se eller 
Kontakta din rådgivare för mer information >>

Mentorprogrammet är del av det nationella programmet Mentor Eget Företag som drivs av Nyföretagarcentrum Sverige
på uppdrag av Tillväxtverket. Läs mer om Mentor Eget Företag här >>